Bestyrelse og udvalg

SIDEN ER UNDER OPDATERING 
 

Bestyrelse

Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for klubbens drift og økonomi.
Se medlemmer af bestyrelsen HER 
 

Klubhåndbogen

Til støtte for bestyrelse og for udvalgenes arbejde ligger en klubhåndbog, som indeholder informationer om klubbens daglige drift og ledelse. Klubhåndbogen tjener som "drejebog" for bestyrelse og udvalg.
Se klubhåndbogen HER
 
 

Udvalg

Bestyrelsen nedsætter hvert år et passende antal udvalg til varetagelse af det daglige arbejde indenfor hvert af de 4 hovedområder:
 
RONING
MATERIEL
KLUBHUS
INFORMATION
  • Hvert udvalg har en kontaktperson i bestyrelsen. 
  • Hvert udvalg organiserer sig selv og vælger en formand. 
Alle medlemmer opfordres til at melde sig ind i et udvalg, så man kan hjælpe til med de mange både praktiske og planlægningsmæssige opgaver, der skal til, for at klubben kan fungere.
 
 
Oversigten er under udarbejdelse
 Udvalg Udvalgets indsatsområdeBestyrelsens kontaktperson Kontaktpersonens indsatsområde 
Langturs-Under udarbejdelse Under udarbejdelse
Uddannelses-Under udarbejdelse
 Under udarbejdelse
 Båd-

Under udarbejdelse 

 Under udarbejdelse
 Fester

Under udarbejdelse

 Under udarbejdelse
 Husvedligehold 

Under udarbejdelse 

  Under udarbejdelse
Drift

Under udarbejdelse 

  Under udarbejdelse
 Børn og unge-

Under udarbejdelse

  Under udarbejdelse
 Kapronings-Under udarbejdelse  Under udarbejdelse
 It-
 Under udarbejdelse
 
  Under udarbejdelse 
 Rokort- Under udarbejdelse  Under udarbejdelse
 
Medlemmer af udvalgene fremgår af hovedmenuen "Udvalg" i øverste linje på forsiden. Medlemmer fremgår også af klubhåndbogen, hvori man også kan se en mere fyldig beskrivelse af udvalgenes ansvarsområder m.v. 
 
Hvis du vil være med til at sætte dit præg på klubbens aktiviteter, så er det en rigtig god idé at deltage i arbejdet i eet eller flere udvalg. 
Uden aktive medlemmer i udvalgene går det ikke!
 
Er du interesseret i at deltage, så kontakter du blot formanden for udvalget.
 
 
 
 
 
Rengøring af inrigger efter rotur